Skip to content
Home » 2nd

2nd

HSC Finance, Banking & Insurance 2nd Paper| Chapter 01 | Concepts of Banking System | Revision finance 2nd paper 1st chapter

[ เอกสารการเงินการธนาคารและประกันภัยฉบับที่ 2 (เวอร์ชันบางลา) บทที่หนึ่งแนวคิดของระบบการธนาคาร ในวิดีโอนี้ ฉันได้พูดถึงหัวข้อสำคัญบางหัวข้อของบทนี้ที่ฉันพูดถึงเพื่อให้คุณสามารถเตือนหัวข้อพื้นฐานเกี่ยวกับธนาคารและระบบการธนาคารได้อย่างง่ายดาย ในขณะเดียวกัน ฉันได้กล่าวถึงหน้าที่ วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ และการจำแนกประเภทของระบบธนาคารจากคำถามเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อเป็นหลัก ฉันหวังว่านักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือจากวิดีโอนี้และวิดีโอนี้จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้บทนี้อีกครั้งและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้น ขอบคุณทุกคน. Images related to the topic finance 2nd paper 1st chapter Search… Read More »HSC Finance, Banking & Insurance 2nd Paper| Chapter 01 | Concepts of Banking System | Revision finance 2nd paper 1st chapter

SSC Assignment 2021 Finance 2nd Week || SSC 2021 assignment 2nd week || Assignment SSC 2021 Finance finance 2nd week assignment ssc

[ SSC 2021 งานสัปดาห์ที่ 1 || การมอบหมายสัปดาห์ที่ 1 ssc 2021 || SSC 2021 รุ่นที่ 10 สัปดาห์ที่ 1 || SSC 2021 การมอบหมายงานการเงินและการธนาคาร สัปดาห์ที่ 1 การมอบหมาย SSC… Read More »SSC Assignment 2021 Finance 2nd Week || SSC 2021 assignment 2nd week || Assignment SSC 2021 Finance finance 2nd week assignment ssc

HSC 2021 Finance 2nd Paper Suggestion | HSC 2021 Finance 2nd Paper Short Syllabus suggestion finance 2nd paper hsc

[ ান্স, াংকিং াস คำแนะนำสั้น ๆ ของ hsc 2021 | hsc แนะนำหลักสูตรสั้น 2021 ธุรกิจศึกษา ——————————————– — HSC 2021 Business Studies Suggest….. সৃজনশীল প্রশ্ন লেখার নিয়ম… Read More »HSC 2021 Finance 2nd Paper Suggestion | HSC 2021 Finance 2nd Paper Short Syllabus suggestion finance 2nd paper hsc