การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น [Basic financial analysis for startup] โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์ finance เบื้องต้น

by ecurRENCYthailand

[


บทนำสู่การวิเคราะห์ทางการเงินและรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดตั้งธุรกิจ LAIE 301 บทนำสู่การวิเคราะห์ทางการเงิน [Basic financial analysis for startup]

ผศ. ศ.ดร.ปวีณา คงจันทร์ อาจารย์บัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Images related to the topic finance เบื้องต้น

การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น [Basic financial analysis for startup] โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์

การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น [Basic financial analysis for startup] โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์

Search related to the topic การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น [Basic financial analysis for startup] โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์

#การวเคราะหทางการเงนเบองตน #Basic #financial #analysis #startup #โดย #ผศดรปวนา #กองจนทร
การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น [Basic financial analysis for startup] โดย ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์
finance เบื้องต้น
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

Leave a Comment