Skip to content
Home » คุยเรื่องอาชีพที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor (FA) finance คืออาชีพอะไร

คุยเรื่องอาชีพที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor (FA) finance คืออาชีพอะไร

[


ช่องทางการติดต่อ Facebook : Inbox : Youtube : .

Images related to the topic finance คืออาชีพอะไร

คุยเรื่องอาชีพที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor (FA)

คุยเรื่องอาชีพที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor (FA)

Search related to the topic คุยเรื่องอาชีพที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor (FA)

#คยเรองอาชพทปรกษาการเงน #หรอ #Financial #Advisor
คุยเรื่องอาชีพที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor (FA)
finance คืออาชีพอะไร
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  [Dopple] Diamond Hands คืออะไร น่าสนใจหรือเปล่า? dopple finance รีวิว

5 thoughts on “คุยเรื่องอาชีพที่ปรึกษาการเงิน หรือ Financial Advisor (FA) finance คืออาชีพอะไร”

  1. อยากสอบ License เริ่มศึกษาจากไหนได้บ้างคะ มีหนังสือไหม สามารถศึกษาเองได้หรือไม่คะ

  2. ถ้าเราขายประกันอย่ยากเปัน FA ควรเรี่มต้นอย่างไรดี ขอบคุณ

  3. อยากรู้ว่าลูกค้าคนแรกๆที่พี่เริ่มแนะนำคือใครเหรอครับ แล้วจะหารู้ค้าเพิ่มได้จากแหล่งไหนบ้าง ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *