รับมือ…เทคโนโลยีป่วนไทย ในยุค Disruptive Technology disruptive technology คือ

by ecurRENCYthailandความท้าทายภายใต้ Disruptive Technology ที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความวุ่นวายทางเทคโนโลยี การเติบโตของเศรษฐกิจไทยจะลดลง… สัมมนา “เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology : Turning Turbulence into Opportunity” พรุ่งนี้ (9 ม.ค.) จะมารวมกัน เพื่อหาวิธีรับมือกับความท้าทาย เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อไปด้วยการศึกษาวิจัยที่จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดที่ลงทะเบียนล่วงหน้าล่วงหน้า … ผู้ที่สนใจและยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สามารถรับชมวิดีโอการสัมมนาที่ผ่านมาได้ที่ tdri.or.th **

Images related to the topic disruptive technology คือ

รับมือ...เทคโนโลยีป่วนไทย ในยุค Disruptive Technology

รับมือ…เทคโนโลยีป่วนไทย ในยุค Disruptive Technology

Search related to the topic รับมือ…เทคโนโลยีป่วนไทย ในยุค Disruptive Technology

#รบมอเทคโนโลยปวนไทย #ในยค #Disruptive #Technology
รับมือ…เทคโนโลยีป่วนไทย ในยุค Disruptive Technology
disruptive technology คือ
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

You may also like

2 comments

Dr Ker 01/12/2021 - 6:07 Chiều

เยี่ยมครับ

Reply
paitan trakarnsakdikul 01/12/2021 - 6:07 Chiều

ธุรกิจภาคการเงินก็ต้องถูtransformedด้วยเช่นกันครับ

Reply

Leave a Comment