Skip to content
Home » Credit Analyst นักวิเคราะห์สินเชื่อทำงานอะไร?การทำงานฝั่งบริษัทvsธนาคารต่างกันยังไง finance จบมาทํางานอะไร

Credit Analyst นักวิเคราะห์สินเชื่อทำงานอะไร?การทำงานฝั่งบริษัทvsธนาคารต่างกันยังไง finance จบมาทํางานอะไร

[


นักวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) เป็นงานที่วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของลูกหนี้หรือลูกค้า (ทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่) สำหรับศักยภาพในการชำระหนี้ ขอร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอีกอาชีพหนึ่ง (Finance) ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกอาชีพ 🙂 ฟังผ่าน Spotify : หมายเหตุ เรื่องราวขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของพี่ ๆ แต่ละคน คน นี่เป็นแค่มุมมองหนึ่งที่อยากแบ่งปันให้พวกคุณ 🙂 มาทำความรู้จักกัน : พี่ปัน : นักวิเคราะห์สินเชื่อ อดีต ExxonMobil P’Spec : นักวิเคราะห์สินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ 0:00 เริ่ม 0 :30 แนะนำตัว 1 :28 Credit Analyst ที่ ExxonMobil 4:00 Credit Analyst ที่ธนาคารกรุงเทพ 11:28 มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศไหม? 14:55 ทำไมคุณถึงเลือกบรรทัดนี้ – พี่ปาน 16:10 ทำไมถึงเลือกแนวนี้? – P Specification 19:54 วิธีเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และขั้นตอนการสมัครงานเป็นอย่างไร 24:57 Skills อะไรที่สำคัญ 27:15 ฝากอะไรไว้ให้น้องๆ บ้าง? 🙂 หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดส่งข้อความถึงฉัน ยินดีช่วยครับ : ) ติดตามข่าวสารได้ที่ #CreditAnalyst #Sinchua Analyst #Reviews #Finance #Finance #BBL #BangkokBank #ExxonMobil #TalkWithOfficial .

Images related to the topic finance จบมาทํางานอะไร

Credit Analyst นักวิเคราะห์สินเชื่อทำงานอะไร?การทำงานฝั่งบริษัทvsธนาคารต่างกันยังไง

Credit Analyst นักวิเคราะห์สินเชื่อทำงานอะไร?การทำงานฝั่งบริษัทvsธนาคารต่างกันยังไง

Search related to the topic Credit Analyst นักวิเคราะห์สินเชื่อทำงานอะไร?การทำงานฝั่งบริษัทvsธนาคารต่างกันยังไง

#Credit #Analyst #นกวเคราะหสนเชอทำงานอะไรการทำงานฝงบรษทvsธนาคารตางกนยงไง
Credit Analyst นักวิเคราะห์สินเชื่อทำงานอะไร?การทำงานฝั่งบริษัทvsธนาคารต่างกันยังไง
finance จบมาทํางานอะไร
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

6 thoughts on “Credit Analyst นักวิเคราะห์สินเชื่อทำงานอะไร?การทำงานฝั่งบริษัทvsธนาคารต่างกันยังไง finance จบมาทํางานอะไร”

  1. ปีหน้า ต้องหาที่ฝึกงานแล้ว ยังไม่รู้อยากทำงานอะไรเลย ToT

  2. ข้อมูลดีมากค่า ขอบคุณค่า กำลังหางานอื่นนอกจากออดิทพอดีเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *