Skip to content
Home » ซีเคร็ทซอส

ซีเคร็ทซอส

Quantum Technology เปลี่ยนโลกอย่างไร คืบหน้าถึงไหน คนไทยพร้อมไหม | Executive Espresso EP.271 technology ปัจจุบัน

ในอดีต หลายคนเคยตั้งคำถามกับ ‘อินเทอร์เน็ต’ ว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไร มาวันนี้คำถามเดิมถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่เปลี่ยนปัญหาใหม่เป็น Quantum Technology เพราะกำลังจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างน่าอัศจรรย์ในไม่ช้า เข้าใจจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ควอนตัมร่วมกัน เมื่อ เคน นครินทร์ ชวน ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิเทคโนโลยีควอนตัม (ประเทศไทย) อธิบายเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการพัฒนาล่าสุด และสิ่งที่เราต้องจับตาดูเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การประทับเวลา 00:00 เริ่ม 00:44… Read More »Quantum Technology เปลี่ยนโลกอย่างไร คืบหน้าถึงไหน คนไทยพร้อมไหม | Executive Espresso EP.271 technology ปัจจุบัน