Skip to content
Home » ล้าน

ล้าน

รีวิวกองทุน B-INNOTECH เน้นลงทุน Innovation และ Technology innovation technology ลงทุน

ทบทวน Global Innovation and Technology Open-end Fund หรือ B-INNOTECH ซึ่งจะอธิบายการลงทุนตามหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนการลงทุน วิธีจัดการค่าธรรมเนียมควบคู่ไปกับการแสดงความเห็นทางเทคนิค จุดเริ่มต้นบนแผนภูมิ ใครสนใจดูกองทุนไหนเม้นด้านล่าง 👇🏻 #binnotech #fund #investment #financial diary 00:00 Intro 00:59 Type and… Read More »รีวิวกองทุน B-INNOTECH เน้นลงทุน Innovation และ Technology innovation technology ลงทุน

สิ่งที่ควรทำความเข้าใจใหม่ ในการทำการตลาด (Marketing) และ การสร้างแบรนด์ (Branding) | EP.114 digital marketing ที่ประสบความสําเร็จ

สิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาด (Marketing) และการสร้างแบรนด์ (Branding or branding) ที่มา: Predatory Thinking & 1+1=3 – Dave Trott เพราะธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้เพียงพอแล้ว ฉันมักจะต้องคิดว่าสิ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตลาด (Marketing) และการสร้างแบรนด์ (Branding หรือ Branding) เพราะคนรุ่นใหม่ของนักธุรกิจ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง บางคนอาจจะคิดว่าการทำธุรกิจได้เงินดี หรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวยเพราะเริ่มต้นธุรกิจ… Read More »สิ่งที่ควรทำความเข้าใจใหม่ ในการทำการตลาด (Marketing) และ การสร้างแบรนด์ (Branding) | EP.114 digital marketing ที่ประสบความสําเร็จ