Skip to content
Home » หุ้น bbl

หุ้น bbl

รีวิวกองทุน B-INNOTECH เน้นลงทุน Innovation และ Technology innovation technology ลงทุน

ทบทวน Global Innovation and Technology Open-end Fund หรือ B-INNOTECH ซึ่งจะอธิบายการลงทุนตามหนังสือชี้ชวนโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วนการลงทุน วิธีจัดการค่าธรรมเนียมควบคู่ไปกับการแสดงความเห็นทางเทคนิค จุดเริ่มต้นบนแผนภูมิ ใครสนใจดูกองทุนไหนเม้นด้านล่าง 👇🏻 #binnotech #fund #investment #financial diary 00:00 Intro 00:59 Type and… Read More »รีวิวกองทุน B-INNOTECH เน้นลงทุน Innovation และ Technology innovation technology ลงทุน