Skip to content
Home » Oxford English for Careers Technology 1 Class CD technology 1

Oxford English for Careers Technology 1 Class CD technology 1Oxford English for Careers เป็นซีรีส์ที่เตรียมนักเรียนก่อนทำงานเพื่อเริ่มต้นอาชีพ ทุกอย่างในหนังสือของนักเรียนแต่ละเล่มเป็นอาชีพเฉพาะ ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะได้รับภาษา ข้อมูล และทักษะที่จำเป็นในการช่วยให้พวกเขาได้งานในอาชีพที่เลือก ~~~~~~~~~~~~~~~- Please watch: “CD Cambridge English for Marketing Student’s Book” –~-~~~~~~-~~~~~- .

Images related to the topic technology 1

Oxford English for Careers Technology 1 Class CD

Oxford English for Careers Technology 1 Class CD

Search related to the topic Oxford English for Careers Technology 1 Class CD

#Oxford #English #Careers #Technology #Class
Oxford English for Careers Technology 1 Class CD
technology 1
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่
คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Grade 7. Comunication and technology. Ex 1 p 16. English Plus. plus 1 technology

8 thoughts on “Oxford English for Careers Technology 1 Class CD technology 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published.