ญี่ปุ่นจริงจัง!! ภายใน 10 ปี จะต้องมีคอมพิวเตอร์ควอนตัม 100 คิวบิต หลังจากที่ Google สหรัฐฯ สามารถก้าวเข้าสู่ Quantum Supremacy ได้ และสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมระดับ 54 คิวบิตได้สำเร็จ ญี่ปุ่นจะไม่ล่าช้าหลังการประกาศแผนพัฒนา 20 ปีสำหรับควอนตัมคอมพิวเตอร์ ในช่วง 5 ปีแรก จะสร้างศูนย์พัฒนา 5

Read More

ฉันจะอัปโหลดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสต็อกฟุตเทจฟรี คอมพิวเตอร์ เครือข่าย อุโมงค์และวิทยาศาสตร์ สำหรับฟุตเทจเพิ่มเติมสามารถไปที่ลิงค์ Bellow #footagefree #footagetechnologyscience #footagecomputernetwork Images related to the topic technology footage Search related to the topic Footage free Stock Technology,

Read More

จากความสำเร็จของ Google ในการบรรลุหลักชัยที่เรียกว่า Quantum Supremacy จากการพัฒนาของ Quantum Computer อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Quantum Computer อ้างอิง Quantum Supremacy โดยใช้โปรเซสเซอร์ที่มีตัวนำยิ่งยวดที่ตั้งโปรแกรมได้ ความได้เปรียบในการคำนวณด้วย Quantum โดยใช้โฟตอน Jiuzhang ของจีนได้เปรียบเชิงควอนตัมเหนือ Sycamore ของ Google นับพันล้านครั้ง

Read More