Skip to content
Home » EP12

EP12

เล่างานใหัฟัง EP.12 Equity Analyst นักวิเคราะห์หุ้น ไม่จบ Finance ก็ทำได้!! | อาชีพสายการเงิน งาน finance

[ อาชีพ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์หุ้น มีหน้าที่ทำอะไร ? วิธีการใช้? คุณต้องเรียนที่ไหน ข้อดีและข้อเสียคืออะไร? น้องแป้งนักวิเคราะห์หุ้นจากสิงคโปร์มาเล่าให้ฟัง น้องแป้งจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ก่อนจะย้ายสายไปลองทำงานด้านการเงินทันทีหลังเรียนจบ และทำมาจนตอนนี้! หากคุณไม่จบเส้นตรง คุณสามารถย้ายเส้นได้หากคุณพยายาม และความตั้งใจน้องแป้งยังทำได้ มาฟังกัน! #งานอะไร? #EquityAnalyst Career #Stock Analyst #Career Introduction Video… Read More »เล่างานใหัฟัง EP.12 Equity Analyst นักวิเคราะห์หุ้น ไม่จบ Finance ก็ทำได้!! | อาชีพสายการเงิน งาน finance