[ โปรดดูสไลด์บรรยาย: การบันทึกเสียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Practice Corporate Financial Modeling ของหลักสูตร MS Finance ของ Chulalongkorn Business School ในเซสชั่นนี้ เราจะพูดถึงภาพรวมระดับสูงของการตัดสินใจทางการเงินที่องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญ หลักสูตรนี้รวมการบรรยายเชิงแนวคิดและประสบการณ์จริงผ่านเวิร์กช็อป การอภิปรายกรณีศึกษา และแบบฝึกหัดการจำลอง Images related to the topic

Read More