[ บรรยากาศงานด้านการเงิน 360° การศึกษาเชิงลึกด้านการเงินที่สหราชอาณาจักรกับ Mr. Waroot N. หัวหน้าฝ่าย FP&A ที่ Security Bank Finance Company ประเทศฟิลิปปินส์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการการลงทุนจาก University of Reading สหราชอาณาจักร ร้อนสาขาไหน? ทำงานอะไรได้ เปลี่ยนอาชีพได้? การสอบคุณสมบัติ CFA

Read More