วิดีโอนี้อธิบายยุคต่างๆ ของ Cellular Mobile Communications (Wireless Telecommunications) ตั้งแต่โทรเลขไปจนถึง 5G เช่น 0G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G 0G เทียบกับ 1G เทียบกับ 2G เทียบกับ 3G เทียบกับ 4G

Read More