เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายที่เทคโนโลยีไร้สายได้เข้ามามีบทบาทตั้งแต่สมัยที่โทรศัพท์ “มือถือ” ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยุไปจนถึงสมาร์ทโฟนที่ทรงพลังในปัจจุบัน . Images related to the topic 0g technology Search related to the topic History of the Wireless G – 0G, 1G, 2G,

Read More

วิดีโอนี้อธิบายยุคต่างๆ ของ Cellular Mobile Communications (Wireless Telecommunications) ตั้งแต่โทรเลขไปจนถึง 5G เช่น 0G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G 0G เทียบกับ 1G เทียบกับ 2G เทียบกับ 3G เทียบกับ 4G

Read More